За преподаватели

Най-често първият сблъсък с психоактивните вещества е точно в училищна възраст, когато младите хора искат да бъдат забелязани, подкрепяни и насърчавани. Често употребата започва, когато младежите се опитват да избягат от някакъв проблем или да го решат по лесен начин. Тогава подрастващите лесно намират спасение в наркотиците, смятайки че те ще им дадат това, което им липсва. И тъй като темата за употребата с наркотици естествено ги вълнува, младите хора очакват както отговор на конкретни въпроси, така и ясна позиция от Вас, учителите.

Ние знаем, че като педагози, вие бихте искали да помогнете на своите възпитаници да вземат информирани решения и да изберат живот, свободен от зависимости.

Чрез нашите внимателно селектирани превантивни програми, ние ще ви помогнем да запознаете младите хора с рисковете от злоупотребата с психоактивни вещества и да ги подкрепите по пътя към осъзнат и стойностен живот.

Провеждането на образователни програми за наркотиците не винаги предотвратява употребата, но няма съмнение, че информираните младежи са по-внимателни в действията си и разговарят по-откровено за това. Следете нашите информационно-образователни модулни програми, които предлагаме всяка учебна година в училищата и направете своевременно заявка за посещение в часа на класа, за да се възползвате от експертната помощ на нашите обучители.