За родители

Ние знаем, че за вас като родители няма нищо по-важно от благополучието на вашето дете.

Днес злоупотребата с психоактивни вещества подлага нашите деца, семейства и общности на натиск. Много от нас се нуждаят от помощ, за да се справят с тази заплаха за здравето и благополучието на децата ни.

Последните проучвания показват, че постигаме напредък в глобалната битка срещу тези вещества. Небрежната употреба намалява, отношението се променя и ние знаем повече за успешните стратегии, които предотвратяват употребата на наркотици от тийнейджъри и младежи.

Като родители можем да надградим този напредък, развивайки силни, топли и любящи отношения с нашите деца, чрез личен пример и преподаване на норми за правилно и грешно, чрез определяне и прилагане на правила за поведение, като се информираме относно фактите за наркотиците и като разговаряме открито с децата си.

Ние сме установили, че когато младите хора получават факти относно наркотиците и техните унищожителни ефекти, те сами решават да не ги приемат.

Затова нашите програми предоставят фактическа информация и истории от реалния живот, които стигат до младите хора и им помагат да променят нагласата си относно употребата на наркотици.

Когато имате нужда от помощ и подкрепа, не се колебайте, свържете се с нас!

• За да разберете как мислят тийнейджърите
• За да извлечете фактите за психоактивните вещества
• За да се подготвите за откровен и смислен разговор с вашето дете.

Информирайте се за наркотиците.
Наблюдавайте децата си.
Предприемете действие.
Получете помощ.