ОНЛАЙН ТОРМОЗ

Тормозът е всякакъв вид системно малтретиране – вербално, психологическо или физическо, извършвано от индивид или група спрямо друг/и.

Тормозът е във всички случаи неморално и неприемливо поведение; той не трябва никога да бъде пренебрегван или игнориран.

Виртуалният тормоз се упражнява чрез интернет или чрез мобилните телефони под формата на обидни или злонамерени послания, електронни писма, коментари в чата или други още по-крайни форми като уебсайтове, създадени с намерение за причиняване на вреда на отделен индивид или група от хора.

Упражняващите онлайн тормоз използват също така мобилни телефони, за да снимат другите в неудобни ситуации или да изпращат обидни sms-и или mms-и. Формите на онлайн тормоз имат много по-голям ефект от всички форми на „обикновен“ тормоз, тъй като извършителите се чувстват прикрити зад анонимността си, а жертвите не могат да се скрият от своя преследвач – те са жертви ден и нощ, навсякъде, където и да са.

Известни са случаи на онлайн тормоз, в които агресорът несъзнателно извършва тормоза или го прави, без да осъзнава вредата и последствията, които може да нанесе.

Възможно е случаят на тормоз да е част от по-сложни отношения, в които жертвата да е била насилник в даден момент.