ПОДМАМВАНЕ В ИНТЕРНЕТ

Възрастните, които се интересуват от непълнолетни, използват различни канали за свързване с тях – чат, социални мрежи и мобилни телефони.
Съществува техника на психологично манипулиране с цел осъществяване на сексуални връзки с деца. Тази техника се състои от три стъпки:

1.След установяване на контакт през чат или социална мрежа потенциалният съблазнител на детето проучва обстановката – компютърът в общо помещение ли е или е в стаята на детето; има ли родители при детето, докато то е в интернет.

2.Следва спечелване на доверието на детето чрез споделяне на общи интереси – музика, филми, хоби. Целта е близост, която постепенно става все по-интимна. На този етап се разменят снимки, като не е задължително

3.За да се подсигури, възрастният прави връзката недостъпна за външни хора. На тази фаза се изпращат сексуални снимки и се правят предложения за среща на живо. Изпращат се порнографски материали с педофилско съдържание, за да се покаже, че този тип отношения са „нормални”. Понякога детето също е подтиквано да изпраща сексуални снимки, които после могат да се използват за изнудването му, ако то откаже да продължи отношенията или да отиде на лична среща.

Какво можеш да направиш, ако разбереш, че някой подмамва детето ти с цел осъществяване на сексуална връзка?

1.Да запазиш съобщенията, снимките и интернет адреса, от който се изпращат, както и съдържанието на разговорите, ако връзката се осъществява в скайп.

2.Да се свържеш с нас, за да те информираме относно стъпките, които е необходимо да предприемеш.

3.Да подадеш сигнал на горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в интернет: http://web112.net/.