АКО ПОЛУЧАВАТЕ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО ВИ РАЗСТРОЙВАТ, НА ВАШИЯ ПРОФИЛ, ТЕЛЕФОН ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН ИГРИ, ЗАПОМНЕТЕ:

1.Не отговаряйте на съобщения, които целят да ви тормозят или да ви разстроят. Отговорът ви може да окуражи агресора.

2.Запазете съобщението: не е необходимо да го четете, но го запазете като доказателство за тормоз. Важно е да имате запис на случая, когато потърсите помощ или искате да съобщите за него.

3.Съобщавайте за проблемите на хора, които могат да направят нещо по въпроса. Можете да държите нещата под контрол, като не търпите обидно съдържание или като съобщите за него на собствениците на уебсайта, когато попаднете на такова. Случаи, които може да са незаконни, трябва да се съобщават на Горещата линия за незаконно и вредно за деца съдържание – http://web112.net.

4.Блокирайте изпращача. Не е нужно да търпите човек, който ви тормози — блокирайте нежелания изпращач!

5.Споделете с някого, на когото имате доверие. Разговорът с родител, приятел, учител, вашия лидер или по телефона за помощ на деца 0800 19 100 обикновено е първата стъпка за решаване на всеки проблем.

6.Уважавайте себе си и другите – да бъдеш онлайн е нещо съвсем реално и много публично, въпреки че не винаги ви се струва така.