СПИСЪК НА СИМПТОМИТЕ, КОИТО СИГНАЛИЗИРАТ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С НАРКОТИЦИ

1. ФИЗИЧЕСКИ

•Стъклени или червени очи
•Умора, летаргия или загуба на жизненост
•Промени /крайности в апетита
•Рязка смяна на поведението – от хиперактивност към мудност
•Лоша координация
•Чести физически оплаквания или наранявания
•Устойчива кашлица
•Често главоболие или гадене
•Прекомерна употреба на аспирин

2. СОЦИАЛНИ

• Повечето от приятелите на детето употребяват наркотици и/или алкохол
• Детето вярва, че тези, които употребяват наркотици или алкохол са по-популярни от тези, които не го правят
• Чести конфликти или спорове с приятели
• Прекъсване на връзките с приятели от детството

3. УЧИЛИЩЕ

•Загуба на интерес или мотивация към учебните задължения
•Изоставяне на извънкласните дейности
•Често закъсняване или отсъствие от училище
•Изоставане в учебния процес
•Конфликтно поведение

4. ПОВЕДЕНЧЕСКИ

•Лоша памет
•Изкривено чувство за време
•Безотговорно отношение към задълженията в училище и вкъщи
•Заемане на пари
•Невъзможност за отчитане на разходите
•Оплаквания или коментари от съседи, приятели или роднини относно поведението или отношението на детето
•Опитите за дисциплина и контрол от страна на родители и учители, се игнорират от детето
•Проблеми със закона
•Физическо насилие
•Промяна в хигиенните навици и стила на обличане

5. ЕМОЦИОНАЛНИ

•Липса на емоция, постоянна апатия
•Противопоставяне или агресивност
•Чести периоди на оттегляне и усамотение
•Изоставяне на планове или цели за бъдещето

Ако разпознаете едно или повече от тези поведения, консултирайте се със специалист.