ИНТЕРНЕТ – ВРЕДНО И НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Интернет е виртуален свят, в който са представени и добрите, и лошите страни на реалната действителност.

Времето, прекарано в интернет, не е просто седене пред компютъра, а достъп до огромно количество информация. Един привлекателен, но и изпълнен със скрити опасности свят.

Интернет е едно от изобретенията, които коренно промениха света и начина на живот на хората. Никога преди Интернет не сме имали възможността така лесно и свободно да общуваме практически с целия свят, да търсим и намираме с такава скорост нужната ни информация, да пишем, да рисуваме, да създаваме и публикуваме снимки и видеофилми, да композираме музика и да покажем всичко сътворено от нас на толкова широк кръг хора, колкото пожелаем.

За някои обаче Интернет е още едно оръжие за нараняване на другите. Понякога това става неволно – като качим текст, снимка или видеоклип, които могат да обидят или да дискредитират някого. Понякога това е шега, друг път изглежда лесен и по-безопасен начин да си го върнем на другиго. Но общуването през Интернет е също толкова реално, колкото и във физическия живот и обидата може да бъде също толкова силна.

А идеята, че никой не може да разбере, че аз съм сложил това в Интернет, е напълно наивна. Анонимност няма – всяко действие оставя следи.

За да можем да използваме всички прекрасни възможности, които Интернет ни дава, без да се страхуваме, че може да ни се случи нещо неприятно или нежелано, трябва да спазваме простото правило да не правим в Интернет нещо, което не бихме направили в рeалния живот.

Вредно съдържание – съдържание, което оказва травмиращо психично въздействие или подтиква непълнолетните към поведение, водещо не само до психични, но в много случаи и до физически травми . С вредно съдържание са сайтове, които насърчават към булимия, анорексия, самонараняване, както и сайтове, които призовават към самоубийство.

Незаконно съдържание – съдържание, за което в законите на дадената страна е предвидена наказателна отговорност. Някои форми на незаконно съдържание съвпадат във всички страни – такива са детската порнография, расизмът и ксенофобията, подтикването към насилие и тероризъм, кражбата на самоличност и последващо друго закононарушение като източване на банкова сметка (кредитна карта) или измама.