Целта ни е да предоставим опит и знания, за да предотвратим възможността младите хора да експериментират с нелегални наркотици и по този начин да се изложат на риск от пристрастяване. Като предоставяме фактическа информация за вредата от злоупотребата с психоактивни вещества, ние помагаме на младежите да вземат информирани решения и ги подкрепяме в избора им на живот без зависимости.