Партнираме си с редица институции в сферата на сигурността, правораздаването, здравеопазването и социалните служби на територията на град Русе, за да осигурим интегрирани решения в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията за правата на човека и целите за устойчиво развитие.