Нашата мисия е посветена на изграждане на ефективни програми и политика за превенция на употребата на наркотици и психоактивни вещества.