Ние споделяме общата загриженост, че употребата на наркотици подкопава традиционните ценности и заплашва съществуването на стабилни семейства и общности.

Вярваме, че да работим за свят без наркозависимост ще насърчи мира, човешкото развитие, демокрацията, толерантността, равенството, свободата и справедливостта.

Нашата мисия е посветена на изграждане на ефективни програми и политика за превенция на употребата на наркотици и психоактивни вещества.

Целта ни е да предоставим опит и знания, за да предотвратим възможността младите хора да експериментират с нелегални наркотици и по този начин да се изложат на риск от пристрастяване. Като предоставяме фактическа информация за вредата от злоупотребата с психоактивни вещества, ние помагаме на младежите да вземат информирани решения и ги подкрепяме в избора им на живот без зависимости.

Партнираме си с редица институции в сферата на правораздаването, здравеопазването и социалните служби на територията на град Русе, за да осигурим интегрирани решения в съответствие с международните конвенции за контрол на наркотиците, задълженията за правата на човека и целите за устойчиво развитие.